BP Energy Co.,Ltd

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

 19/10/2018 |  0 |  1353

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định số 61/QĐ-UBND về việc: “Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1” tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm
Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

 19/10/2018 |  0 |  1969

Vào ngày 11/04/2018 Bộ Công thương đã phê duyệt bô sung dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 có công suất 50MW vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. Dự án do Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương làm chủ đầu tư, sử dụng 935.1 ha diện ...

Xem thêm

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương

 18/10/2018 |  0 |  1885

Xem thêm