Tuyển dụng

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

 28/05/2019 |  0 |  2113

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật phụ trách Hồ sơ

Xem thêm
Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

 28/05/2019 |  0 |  1783

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Nhân viên Thủ kho

Nhân viên Thủ kho

 28/05/2019 |  0 |  2102

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Tuyển dụng Kế toán Giá thành

Tuyển dụng Kế toán Giá thành

 09/10/2018 |  0 |  1463

Xem thêm
Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

 01/08/2016 |  0 |  9375

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

 01/08/2016 |  0 |  17940

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

 31/07/2016 |  0 |  10712

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Thủ kho công trường

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

 22/04/2016 |  0 |  11721

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 14/04/2016 |  0 |  11917

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 05/04/2016 |  0 |  16793

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

 05/04/2016 |  0 |  7918

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý - Dự Toán

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

 17/03/2016 |  0 |  8489

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Xem thêm