Tuyển dụng

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

 28/05/2019 |  0 |  2025

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật phụ trách Hồ sơ

Xem thêm
Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

 28/05/2019 |  0 |  1698

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Nhân viên Thủ kho

Nhân viên Thủ kho

 28/05/2019 |  0 |  2026

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Tuyển dụng Kế toán Giá thành

Tuyển dụng Kế toán Giá thành

 09/10/2018 |  0 |  1388

Xem thêm
Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

 01/08/2016 |  0 |  9246

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

 01/08/2016 |  0 |  17572

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

 31/07/2016 |  0 |  10613

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Thủ kho công trường

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

 22/04/2016 |  0 |  11644

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 14/04/2016 |  0 |  11846

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 05/04/2016 |  0 |  16723

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

 05/04/2016 |  0 |  7826

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý - Dự Toán

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

 17/03/2016 |  0 |  8413

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Xem thêm