Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

 03/12/2020 |  0 |  2466

Xem thêm
Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời BP Solar 1, công suất 46MW tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời BP Solar 1, công suất 46MW tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

 31/10/2020 |  0 |  3795

    UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 v/v: “Quyết định chủ trương đầu tư:  dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Xem thêm
Công ty Cổ phần BP Solar

Công ty Cổ phần BP Solar

 31/10/2020 |  0 |  3411

Xem thêm
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 2

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 2

 27/08/2020 |  0 |  2203

Mới đây, UBND tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 2 tại khu vực biển xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. ...

Xem thêm
Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

 26/12/2019 |  0 |  2716

Ngày 06/08/2019, tại Hà Nội, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương. Theo đó, đơn vị cung cấp điện sạch cho EVN là Nhà máy Điện gió Đông Hải 1, giá điện trong Hợp đồng đã ký tuân thủ quy định tại Điều 14 Quyết ...

Xem thêm
Bổ sung nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1 vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

Bổ sung nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1 vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

 19/10/2018 |  0 |  2806

Vào ngày 12/01/2018 Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar, công suất 46MW vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020. Dự án do Công ty Cổ phần BP Solar làm chủ đầu tư, sử dụng 62,26 ha diện tích đất tại xã Phước ...

Xem thêm
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

 19/10/2018 |  0 |  6762

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định số 61/QĐ-UBND về việc: “Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1” tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm
Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

 19/10/2018 |  0 |  4935

Vào ngày 11/04/2018 Bộ Công thương đã phê duyệt bô sung dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 có công suất 50MW vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. Dự án do Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương làm chủ đầu tư, sử dụng 935.1 ha diện ...

Xem thêm

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương

 18/10/2018 |  0 |  4679

Xem thêm