BP Energy Co.,Ltd

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

5 năm trước | 6852
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định số 61/QĐ-UBND về việc: “Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1” tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1
Theo quyết định này, UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Năng lượng Bắc Phương do ông Mai Trọng Thịnh làm Tổng Giám đốc sẽ thực hiện dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với công suất thiết kế 50 MW, với tổng diện tích đất cho toàn bộ dự án là 935,1 ha, tổng vốn đầu tư là 2.497 tỷ đồng.
Dự án có thời gian hoạt động là 49 năm và tiến độ thực hiện dự án đầu tư (giai đoạn 1) là 27 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN (3/12)

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN (26/12)

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. (19/10)

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương (18/10)