BP Energy Co.,Ltd

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

4 năm trước | 2717
Ngày 06/08/2019, tại Hà Nội, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương. Theo đó, đơn vị cung cấp điện sạch cho EVN là Nhà máy Điện gió Đông Hải 1, giá điện trong Hợp đồng đã ký tuân thủ quy định tại Điều 14 Quyết định số 37/2011/QĐ – TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ – TTg ngày 10/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể, EVN sẽ mua điện tại điểm giao nhận điện với giá 2.223 đồng/KWh và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN
Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – giai đoạn 1 có công suất thiết kế 50 MW, tổng mức đầu tư dự án là 2.945 tỷ đồng được xây dựng trên khu vực biển quy hoạch: 930,1 ha và 11,2 ha trên đất liền. Nhà máy có sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 176 triệu KWh dự kiến nghiệm thu, đóng điện nối lưới và khai thác thương mại vào tháng 01 năm 2021.


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN (3/12)

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 (19/10)

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. (19/10)

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương (18/10)