BP Energy Co.,Ltd

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương

5 năm trước | 4775
1. Tên Công ty:
- Tiếng Việt: Công ty TNHH Năng lượng Bắc Phương
- Tiếng Anh: Bac Phuong Energy Limited
2. Tên viết tắt: BP Energy Co.,Ltd
3. Trụ sở chính: Ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
4. Điện thoại: 0975.656.538


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN (3/12)

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN (26/12)

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 (19/10)

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. (19/10)