BP Energy Co.,Ltd

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

Công ty Cổ phần Điện Gió Bắc Phương ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

 03/12/2020 |  0 |  2404

Xem thêm
Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

 26/12/2019 |  0 |  2656

Ngày 06/08/2019, tại Hà Nội, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương. Theo đó, đơn vị cung cấp điện sạch cho EVN là Nhà máy Điện gió Đông Hải 1, giá điện trong Hợp đồng đã ký tuân thủ quy định tại Điều 14 Quyết ...

Xem thêm
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1

 19/10/2018 |  0 |  6706

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định số 61/QĐ-UBND về việc: “Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1” tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm
Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

Bổ sung nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030.

 19/10/2018 |  0 |  4920

Vào ngày 11/04/2018 Bộ Công thương đã phê duyệt bô sung dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Giai đoạn 1 có công suất 50MW vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020, có xét đến năm 2030. Dự án do Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương làm chủ đầu tư, sử dụng 935.1 ha diện ...

Xem thêm

Côngty TNHH Nănglượng Bắc Phương

 18/10/2018 |  0 |  4652

Xem thêm